Pembahasan selanjutnya yaitu tentang autentikasi pada routing BGP, pada BGP hanya ada authentikasi MD5, tidak ada clear text. Autentikasi dipasang pada neighbor routingnya.

Masih melanjutkan topologi sebelumnya, konfigurasi autentikasi pada R2 dan R3.

topologi

Pastikan BGP adjacency masih terbentuk dengan mengetik show ip bgp summary.

Konfigurasi routernya sebagai berikut.

R1

interface Loopback0
ip address 11.11.11.11 255.255.255.255
!
interface Loopback1
ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
!
interface FastEthernet0/0
ip address 12.12.12.1 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
!
router bgp 12
no synchronization
bgp log-neighbor-changes
network 1.1.1.1 mask 255.255.255.255
network 12.12.12.0 mask 255.255.255.0
neighbor 12.12.12.2 remote-as 12
no auto-summary

 

R2

interface Loopback0
ip address 2.2.2.2 255.255.255.255
!
interface FastEthernet0/0
ip address 12.12.12.2 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
!
interface Serial0/0
ip address 23.23.23.2 255.255.255.0
clock rate 2000000
!
router bgp 12
no synchronization
bgp log-neighbor-changes
network 2.2.2.2 mask 255.255.255.255
network 12.12.12.0 mask 255.255.255.0
network 23.23.32.0 mask 255.255.255.0
neighbor 12.12.12.1 remote-as 12
neighbor 12.12.12.1 next-hop-self
neighbor 23.23.23.3 remote-as 3
neighbor 23.23.23.3 password rahasia
no auto-summary

 

R3

interface Loopback0
ip address 3.3.3.3 255.255.255.255
!
interface Loopback1
ip address 33.33.33.33 255.255.255.255
!
interface Serial0/0
ip address 23.23.23.3 255.255.255.0
clock rate 2000000
!
router bgp 3
no synchronization
bgp log-neighbor-changes
network 3.3.3.3 mask 255.255.255.255
network 23.23.23.0 mask 255.255.255.0
neighbor 23.23.23.2 remote-as 12
neighbor 23.23.23.2 password rahasia
no auto-summary

 

Verifikasi

r2

r3

Iklan